AC Oulu FC Haka FC Honka FC Inter FC Lahti HJK IFK Mariehamn Ilves KTP KuPS SJK VPS

Rekisteriseloste

Jalkapalloliiga ry:n rekisteriseloste

Sähköisten palvelujen asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Jalkapalloliiga / Tietosuoja

Urheilukatu 5

00250 Helsinki

tietosuoja@veikkausliiga.com

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Ulla Vaarakallio

2. Rekisterin nimi

Jalkapalloliiga ry:n sähköisten palveluiden asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

- asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

- palvelun toteuttaminen

- asiakastapahtumien varmentaminen

- asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

- markkinointi

- analysointi ja tilastointi

- mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

- yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,

- asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot,

- viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot

- asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,

- mahdolliset luvat ja suostumukset,

- mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä

- mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

- asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,

- evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

- suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä

- mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.