AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
vko.25 // 18.6.2024

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Heinäpään jalkapallostadionista tehdyt valitukset

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Heinäpään jalkapallostadionista tehdyt valitukset

Havainnekuva OTC Stadionista Heinäpäässä. (Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Arktes oy)

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Heinäpään jalkapallostadionia koskevasta asemakaavan ja .tonttijaon muutoksesta tehdyt valitukset.

Oulun kaupunginvaltuusto oli 6.2.2023 hyväksynyt Nuottasaaren kaupunginosan korttelin 19 tontteja numerot 10 ja 12, korttelia 21 sekä urheilu- ja virkistysalueita koskevan asemakaavan ja tonttijaon muutoksen (kaavatunnus 564-2510, Heinäpään jalkapallostadion). Päätöksestä tehtiin kaksi valitusta. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset tutkituilta osin 18.6.2024 antamallaan päätöksellä.

Valittajien mukaan hyväksytty kaavamuutos ei ollut perustunut riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin muun muassa liikenne-, hulevesi- ja meluvaikutusten sekä alueen talviaikaisesta käytöstä aiheutuvien vaikutusten osalta, minkä vuoksi valittajat katsoivat, että kaavamuutos ei täyttänyt asemakaavalle maankäyttö- ja rakennuslaissa asetettuja sisältövaatimuksia.

Hallinto-oikeus katsoi selvityksiä kokonaisuudessaan arvioiden, että asemakaavan muutos perustui valituksenalaisilta osin maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä ja vastaavan asetuksen 1 §:ssä säädetyllä tavalla riittäviin selvityksiin ja arviointeihin. Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjen asemakaavan sisältövaatimusten täyttymisen osalta hallinto-oikeus katsoi kaavamuutoksen täyttävän esitettyjen valitusperusteiden osalta 2 momentissa säädetyt vaatimukset koskien elinympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä ympäristön vaalimista ja liikenteen järjestämistä sekä 3 momentissa säädetyt elinympäristön heikentämisen ja kohtuuttomuuden kielloista johtuvat vaatimukset.

Valtuuston päätös ei ollut asiassa esitetyllä perusteella myöskään ollut yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen tai muutoinkaan kuntalain 135 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla lainvastainen.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Lisää uutisia